Moforaja (http://moforaja.com/index.php)
- RAZNO (http://moforaja.com/board.php?boardid=29)
-- SVAŠTARA (http://moforaja.com/board.php?boardid=27)
--- K A L A D O N T (http://moforaja.com/threadid.php?threadid=31006)


Posted by HaraIzMostara on 01-12-2018 at 14:38:

 

nada

___________________________________________________________________
zzzzik ~ 모스타


Posted by tana on 01-12-2018 at 22:11:

 

dagnje

___________________________________________________________________
kad ce mostar mama?


Posted by tana on 01-12-2018 at 22:12:

 

*btw - ne kaze se dagnje nego jagnje :)

___________________________________________________________________
kad ce mostar mama?


Posted by Litice on 01-13-2018 at 09:37:

 

njegovanje

___________________________________________________________________
33.gif


Posted by KULJE1969 on 01-13-2018 at 14:40:

 

Njezan


Posted by HaraIzMostara on 01-13-2018 at 19:16:

 

antonim

___________________________________________________________________
zzzzik ~ 모스타


Posted by Litice on 01-14-2018 at 07:15:

 

imenjak

___________________________________________________________________
33.gif


Posted by KULJE1969 on 01-14-2018 at 09:59:

 

akuzativ


Posted by Litice on 01-14-2018 at 13:29:

 

ivicnjak

___________________________________________________________________
33.gif


Posted by HaraIzMostara on 01-14-2018 at 20:13:

 

aktivan

___________________________________________________________________
zzzzik ~ 모스타


Posted by Litice on 01-15-2018 at 09:51:

 

anoniman

___________________________________________________________________
33.gif


Posted by HaraIzMostara on 01-15-2018 at 16:03:

 

antropolog

___________________________________________________________________
zzzzik ~ 모스타


Posted by tana on 01-15-2018 at 21:53:

 

ogavan

___________________________________________________________________
kad ce mostar mama?


Posted by Litice on 01-16-2018 at 06:24:

 

anadolija

___________________________________________________________________
33.gif


Posted by El Clasico on 01-16-2018 at 09:26:

 

janjetina


Posted by Litice on 01-16-2018 at 10:22:

 

naramak

___________________________________________________________________
33.gif


Posted by tana on 01-16-2018 at 15:26:

 

akt

13.gif sve sam vas pobijedio 13.gif

___________________________________________________________________
kad ce mostar mama?


Posted by HaraIzMostara on 01-16-2018 at 16:32:

 

ktitor 35.gif

___________________________________________________________________
zzzzik ~ 모스타


Posted by tana on 01-16-2018 at 19:30:

 

hahah nema to. tana pobjednik 11.gif

___________________________________________________________________
kad ce mostar mama?


Posted by HaraIzMostara on 01-16-2018 at 23:46:

 

pogledaj rjecnik, ktitor - sponzor,pokrovitelj.
ktitori su davali pare da se prave crkve.
Tana ovo se ucilo u 6 razredu iz istorije.

___________________________________________________________________
zzzzik ~ 모스타

Makinja od strane: Burning Board 2.0.2 © 2001/2002 WoltLab GbR
Prevod sa engleskog T&T.