Register Kalendar Lista Forumasa Administratori i Moderatori Pretraga Foruma Pitanja i Odgovori Forum
Moforaja » Search » Search Results » Vozdra Gost [Sezame otvori se|Registruj se]
Showing posts 1 to 20 of 5861 results Stranica (294): [1] 2 3 4 sljedeca » ... zadnja »
Author Post
Thread: Jastucenje
abraxas

Replies: 41
Views: 3557

06-15-2016 08:48 Forum: LJUBAV

Još i zbog kurca da ustajem...Dosta što me prostata muči....

Thread: Klinika Za Odvikavanje
abraxas

Replies: 30
Views: 2050

06-15-2016 08:39 Forum: U KRUGU PORODICE

Ya da horoz veya organ1n1 k1racak.....

Mala moja, mala moja i tvoja je pukla i tvoja je pukla
oklagija kojom si me tukla, kojom si me tukla

Thread: Klinika Za Odvikavanje
abraxas

Replies: 30
Views: 2050

06-15-2016 08:36 Forum: U KRUGU PORODICE

Danas bi trebalo da se desi....ili Forum ili ja.....neko će puknuti....

Thread: Euro 2016
abraxas

Replies: 70
Views: 1699

06-15-2016 08:34 Forum: SPORT

Vikingi carevi....a 200 hiljada ih...ili 250 tisuća....

P.S. Papessonu pederu...Zmajevi su obični šišmišssoni

Thread: par stvari za evolucioniste
abraxas

Replies: 92
Views: 3004

06-15-2016 08:29 Forum: NAUKA

Ali neki pričate o tome kao da ste u Komandnoj sobi i kahvenišete s Allahom svaki dan. Ja u to NE VJERUJEM. Jebi ga ne ljutite, ne vjerujem, do mene je. Evo me ovdje voljom mojih roditelja, malo da vidim šta ima i ponovo u prašinu. Blizu mi je Đoletov stih da smo ovdje zbog ravnoteže medju zvijezdama. Ja dakle samo znam da ne znam i znam kada boli da nešto nije u redu.

Thread: par stvari za evolucioniste
abraxas

Replies: 92
Views: 3004

06-15-2016 08:19 Forum: NAUKA

Tana mene prozvao da objašnjavam vascijelu vasionu..... 02.gif 04.gif
13.gif 13.gif
Odavno se ovako ne nasmijah na Forumu i baš mi nekako žao srušiti ga. Apropo rušenja, predvidjeno je da će danas pasti....

A o Svemiru ? 13.gif 13.gif
Bolan Tana ne znam šta mi sad u kući rade a zamisli koliki Svemir........

Thread: je li starinski
abraxas

Replies: 2121
Views: 54065

06-15-2016 08:08 Forum: NOSTALGIJA

Znam jednog što se skrivao u kadi....

Thread: Euro 2016
abraxas

Replies: 70
Views: 1699

06-14-2016 14:02 Forum: SPORT

Nije dozvoljeno muslimanu da veliča, slavi i izražava ljubav igračima nevjernicima, bilo da se to radi noseći njihova imena, brojeve, ili slike na dresovima ili na bilo koji drugi način, a isto se odnosi na nevjerničke klubove i njihove simbole.

Čitaj ponovo.....
P.S. Sema, ne šalji mi više pakete...

Thread: Euro 2016
abraxas

Replies: 70
Views: 1699

06-14-2016 13:25 Forum: SPORT

Opšta propisanost sporta i takmičenja u islamu

Nema sumnje da islam kao sveubuhvatni način života postiče na jačanje tijela, bavljenje sportom kao i na takmičenje u svemu onome što čovjeku muslimanu „sutra“ može koristiti u džihadu. Rekao je Uzvišeni Allah: „I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje.” [4] Rekao je El-Džessas, hanefijski učenjak i mufessir, u tumačenju ovog ajeta: “Ovo ukazuje da je sve ono što jača protiv neprijatelja naređeno da se pripremi.” [5] Također, sam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao je muslimane da treniraju i da se bave sportskom aktivnošću, riječima, djelom i odobravanjem. Poznato je da se utrkivao sa svojom ženom i majkom vjernika, Aišom, radijellahu anha, da se hrvao sa Rukanom, radijellahu anhu, i da ga je pobijedio, da je podstakao na vježbanje streljaštva i plivanja, te da je dozvolio Abesincima da se igraju u njegovom mesdžidu kopljima. [6] Navešćemo neke od tih brojnih hadisa kao primjer. Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijellahu anhu, da je rekao: “Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je devu koja se zvala El-Adba’ koju niko nije mogao prestići. Pa je došao jedan beduin na mladoj devi te ju je pretekao. To je teško palo muslimanima dok za to nije saznao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pa reče: ‘Allahovo pravo je da kad se nešto na dunjaluku uzdigne da ga On spusti.’” [7] Također se prenosi da je Selemete ibn el-Ekve’a, radijellahu anhu, rekao: “Prošao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pored skupine iz plemena Eslem koji su se takmičili u sreljaštvu, pa im reče: ‘Gađajte sinovi Ismailovi, zaista je vaš otac bio strijelac, gađajte, ja sam sa sinovima tog i tog.’ Jedna grupa je prestala gađati, pa im Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Šta vam je pa ne gađate?’ ‘Kako da gađamo a ti si sa njima’- rekoše. Onda Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Gađajte, ja sam sa svima vama.’” [8] Svi islamski učenjaci su se također složili po pitanju dozvole takmičenja u opštem smislu i ovaj koncenzus prenosi skupina islamskih učenjaka, između ostalih: Ibn Abdu-l-berr, Ibn Kudame, Ibn Hazm, Ibnu-l-Kajjim, Ibn Hubejre, El-Kurtubi, El-Iraki i ostali. [9]

Opšti propis treniranja i takmičenja u igrama loptom

Svi islamski učenjaci se slažu da je takmičenje u igrama sa loptom haram (zabranjeno) ako ono sprečava od izvršenja nekog od vadžiba, poput obavljanja namaza, ili ako obuhvata nešto što je haram poput otkrivanja stidnog mjesta (avreta), te ako u njemu postoji isplata uloga ili naknade. Međutim, ako u ovim takmičenjima nema nešto od ovih svari onda islamski učenjaci po pitanju istih imaju tri mišljenja:

Prvo mišljenje: Opšta zabrana, i na ovom stavu je šejh Abdulaziz Es-Selman.

Drugo mišljenje: Opšta dozvola, i ovo mišljenje zastupa šejhu-l-islam Ibn Tejmije, neki učenjaci šafijske pravne škole, a to je ujedno i fetva Stalne komisije za naučna istraživanja i fetve u Saudijskoj Arabiji.

Treće mišljenje: Zabrana igre ako ona biva na posebno pretjerano uređen način (odnosno: zabrana postavljanja cijelih pravila zbog kojih se odstranjuju igrači samo radi igre loptom) te njena dozvola u ostalim slučajevima. To je ujedno i fetva uvaženog šejha Muhammeda ibn Ibrahima, rahimehullah. [10]

Prije nego navedemo odabrano mišljenje navest ćemo dokaze svake od tri skupine učenjaka.

Dokazi prve skupine: Iz lopte proizilaze mnoge štetnosti poput izostavljanja namaza, gubljenja vremena, prostačkog govora poput proklinjanja i ocrnjivanja, otkrivanja avreta, tjelesnih ozljeda, rekla-kazala, te zaboravljanja zikra. Tako, onaj koji ovo zna neće posumnjati u zabranu ove igre iz koje proizilazi ovo ili nešto od spomenutog od strane odraslih i razumom obdarenih ljudi.

Dokazi druge skupine:

– Osnova kod svih stvari jeste da su dozvoljene, a ovdje nema dokaza koji ovo zabranjuje.

– Ne samo to, već u samome šerijatu postoji naredba jačanja tjelesne snage a iz ove igre nije izostavljeno skupljanje snage.

– Također, šerijat postiče na vođenje brige o tijelu i posvećivanje pažnje njegovom razvijanju, a nema sumnje da je jedan od načina vođenja brige o tijelu bavljenje sportskim aktivnostima, a od njih je i „lopta“ sa svim svojim vrstama.

Dokazi treće skupine:

Kažu pripadnici ove skupine: „Igre sa loptom ukoliko su sa pravilima onda nisu bez sledećih stvari:

– Onoga što je u prirodi ovih igara od frakcionizma i popuđivanja smutnji i stvaranja mržnje, a ovi rezultati su suprotni onome u što poziva islam od obaveze tolerancije, međusobnog sklada, bratimljenja, pročišćavanja duša i savjesti od mržnje, pakosti i odbojnosti, a nema sumnje da su mržnja, pakost i odbojnost prisutni u ovoj igri između pobjednika i poraženog.

– Onoga što prati igru loptom od rizika po tijela igrača kao rezultat kolizije i sukoba, pa uglavnom na kraju igre vidimo neke da su se onesvjestili na terenu ili su slomili nogu, ruku ili su se pak povrijedili.

– Igra loptom nema za cilj nešto od opravdanja za dozvolu sportskih igara u islamskom zakonu kao što su tjelesna aktivacija, vježba za borbu, i liječenje hroničnih bolesti.

– Često se igraju ove igre u namaskim vremenima iz čega proizilazi ostavljanje namaza ili džemata ili njegovo odgađanje izvan namaskog vremena od strane igrača i gledaoca.

– Od ovih stvari je i izloženost igrača otkrivanju stidnih mijesta, a avret muškarca je od pupka do koljena.

– Zato što ove igre odvraćaju od spominjanja Allaha kako igrače tako i gledaoce.

– Zato što obuhvataju jedenje imetka na haram način, te time potpadaju pod kocku, tj. opkladu, i to zbog dvije stvari:

a) bilo da pobjednik jedne od dvije ekipe uzme novčani ili materijalni iznos, a to je haram po koncenzusu,

b) ili da se uzme od gledalaca koji prisustvuju na stadionu za vrijeme utakmice, a ovo je zabranjeno po ispravnijem od dva mišljenja.

– Zato što je to put da se ljudi sa tim zaposle i da ga uzmu kao izvor dobita, posebno što je to „lehv“ (beskorisna razonoda).“ [11]

Kaže uvaženi šejh Sa’d ibn Nasir Eš-Šisri, nakon što je razmotrio sva tri prethodno spomenuta mišljenja i njihove dokaze, sledeće:

„Nakon iznošenja govora i njihovih dokaza u pogledu ovog pitanja i njihovog pažljivog istraživanja vidim da je najispravnije mišljenje da je igra loptom dozvoljena uz određene uslove od kojih su:

– Da igre ne sprečavaju od onoga što je obaveznim učinio Allah, subhanehu ve teala, od propisanih namaza u džematu ili džume namaza.

– Da ne obuhvataju neki haram, od otkrivanja stidnih mijesta bedara, prostačkog govora poput proklinjanja, vrijeđanja, ocrnjivanja, psovanja, ili pobuđivanja smutnji ili stvaranja mržnje.

– Da se na njima ne plaća imetak i slično pobjedniku zbog toga što je pobijedio.

A mišljenja sam da ako svaki učesnik ove utakmice biva obavezan da plati novćani iznos da u tome nema smetnje i to biva sa strane iznajmljivanja.

A ti zasluženi iznosi od gledalaca bivaju u jednoj od tri situacije:

– Da se obavežu igrači da će platiti određeni iznos vlasniku igrališta, bilo da se radi o državi ili nekom drugom vlasniku, a da ostatak ide njima, a gubitak da oni snose.

– Da vlasnik stadiona uzme pare od gledalaca i da se obaveže platiti određenu svotu igračima, a da ostatak ostane njemu i da on snosi gubitak.

– Da se iznos podijeli na određene dijelove, vlasniku igrališta dio, i svakom timu dio. Poput da se odredi pola iznosa vlasniku igrališta, jednom od timova trećina, drugome šestina i sl.

A što se tiče toga da se odredi specifični iznos za pobjednika ili omjer sa kojim će se odlikovati naspram nadmašenog, to nije dozvoljeno.“ [12]

Propis treniranja,takmičenja i gledanja fudbala u današnjem vremenu

Kada govorimo o propisu treniranja fudbala i takmičenja u njemu u današnjem vremenu možda je najbolje spomenuti mišljenja i fetve najeminentnijih učenjaka današnjice. Tako npr. kaže bivši glavni muftija Saudijske Arabije, šejh Muhammed ibn Ibrahim, rahimehullah, kada je uputan o ovome, sljedeće riječi:

„Osnova u ovakvim sportskim igrama jeste da su one dozvoljene ako su neporočne i imaju određenu svrhu, kao što je na to ukazao Ibnu-l-Kajjim u „Kitabu-l-furusijjeh“ i kao što je to pomenuo šejh Tekijju-d-din ibn Tejmije i ostali. A ako bi pak u njima postojali obuka za džihad, napad i bijeg, tjelesna aktivnost, liječenje hroničnih bolesti i jačanje morala tada bi ove igre ušle pod pohvalne stvari (mustehabb), pod uslovom da je ispravan nijet onoga ko se njima bavi. Od uslova svih ovih igara jeste i to da ne nanose tjelesnu štetu, da ne ugrožavaju živote, da iz njih ne proizilazi mržnja i neprijateljstvo koje se uglavnom dešava među igračima, da ne zauzimaju od bitnijih stvari, te da ne odvraćaju od spominjanja Allaha i namaza.

Međutim, ko danas razmotri stanje onih koji se bave ovim sportskim igrama i tok kojim idu, uvidjeće da rade od loših dijela ono što zahtjeva da bude zabranjeno, ne spominjući ono što je u prirodi ovih igara poput stvaranja frakcionizma, pobuđivanja smutnji, zlobe i mržnje između pobjednika i poraženog, frakcije ovog i frakcije onog kao što je vidljivo, te onoga čime su ove igre popraćene od rizika po tijela igrača kao rezultat međusobne kolizije i sukoba. Gotovo i da se na završi njihova igra bez da neko doživi lom, ranu ili izgubi svijest. Upravo zbog ovoga se i dovoze kola hitne pomoći, a od toga je i to što igrači praktikuju ove igre u vremenu namaza što ima za rezultat njegovu odgodu van namaskog vremena, kao i to čime su izloženi igrači poput otkrivanja stidnih mijesta (avreta) koje je zabranjeno, a stidno mjesto muškaraca je od pupka do koljena. Stoga, vidimo da im je odjeća do pola pola bedra, a kod nekih i kraće od toga, a poznato je da je bedro od avreta zbog hadisa: „Pokrij svoje bedro jer je bedro od avreta.“ Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ne otkrivaj svoje bedro niti gledaj u bedro živog niti mrtvog.“ A Allah zna najbolje.“ [13]

Također, Stalnoj komisiji za naučno istraživanje i fetve postavljeno je sledeće pitanje: „Kakav je propis igranja nogometa, takmičenja u boksu i hrvanju koja su prisutna danas, da li su ova takmičenja zabranjena (haram), pokuđena (mekruh), ili dozvoljena?“

Njihov odgovor je bio: „Takmičenje je propisano u onome što pomaže u borbi protiv nevjernika poput takmičenja u trkama konja, deva i sreljaštvu, te svemu onome što potpada pod isto značenje kao što su tehnička sredstva ratovanja, poput aviona, tenkova i podmornica, svejedno bilo to sa nagradama ili bez nagrada. Međutim, ono što ne pomaže u ratovima, poput igre fudbala, boksa i hrvanja, nije dozvoljeno ako biva sa nagradama za pobjednika, ali ako nije sa nagradama dozvoljeno je od toga ono što ne zauzima od nekog od vadžiba (obaveznog djela), niti dovodi u haram (zabranjeno), niti iz njega ne proizilazi šteta, a u protivnom biva zabranjenim. Neka je Allahov salavat na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.“ [14]

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve – Član: Abdullah ibn Kuud, Član: Abdullah ibn Gudejan, podpredsjednik: Abdurrezzak Afifi, predsjednik: Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz.

Stalnoj komisiji, samo u drugom sastavu, postavljeno je slično pitanje uz dodak kakav je propis gledanja utakmica, pa su rekli:

„Nogometne utakmice za novac i slične nagrade su haram budući da spadaju u opkladu, zato što nije dozvoljeno uzimanje uloga, tj. naknade, osim u onome gdje je šerijat to dozvolio, a to je takmičenje u trkama deva i konja kao i takmičenje u streljaštvu. Na osnovu ovoga prisustvo na utakmicama je haram a također i njhovo gledanje za onoga koji zna da su za naknadu budući da je u njihovom prisustvovanju i njihovo priznavanje. Međutim, ako utakmica ne bude za nadoknadu i ne bude zauzimala od onoga što je Allah učinio obaveznim poput namaza i sličnog i ako u njoj nema onoga što je zabranjeno poput: otkrivanja stidnih mijesta, miješanja muškaraca i žena, muzičkih instrumenata, onda nema smetnje u njoj niti u njenom gledanju. Ve billahi-t-tevfik. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.“ [15]

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve – Član: Bekr ibn Abdullah Ebu Zejd, Član: Salih ibn Fevzan El-Fevzan, podpredsjednik: Abdulaziz ibn Abdullah Alu-š-Šejh, predsjednik: Adbulaziz ibn Abdullah ibn Baz.

Neki od najvećih islamkih autoriteta upitani su o propisu ulaska na fudbalski stadion radi gledanja jedne od utakmica, pa su rekli:

„Ulazak na stadion radi gledanja fudbalskih utakmica, ukoliko iz toga ne proizilazi ostavljanje nekog vadžiba poput namaza, i ako u njemu nema viđenja stidnoga mjesta, te ako iz toga ne proizilazi mržnja i neprijateljtsvo, nije sporan, a bolje je to ostaviti jer je to „lehv“ (zabava koja samo uzima vrijeme i ne koristi). Međutim, u većini slučajeva prisustvovanje na stadionu dovodi do toga sa se propusti neki od vadžiba ili uradi nešto što je haram. Ve billahittevfik. I neka je Allahov salavat na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.“ [16]

Stvari vezane za fudbal koje su u suprotnosti sa islamskim vjerovanjem

U prethodnim redovima vidjeli smo neke od negativnosti sa kojim je danas popraćen ovaj sport. Međutim, možda je najveći problem u tome što se za ovaj sport i one koji su iskušani njime vežu neke od stvari koje su suprotne islamskoj akidi te mogu narušiti ili dovesti u pitanje vjerovanje jednog muslimana. Rekao je Allah, subhanehu ve teala: „Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje rijeke teku, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni su zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će, sigurno, uspjeti.” [17]

Ovaj ajet nedvosmisleno ukazuje da vjerniku nije dozvoljeno da slavi, veliča niti da bude u ljubavi sa nevjernicima, onima koji se suprostavljaju Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem. Nažalost, svjedoci smo da su mnogi muslimani danas začarani i opčinjeni fudbalskim igračima koji su nevjernici, pa ih oponašaju, vole, uzdižu, veličaju. Neki pamte njihove biografije poznavajući detaljno njihova “dostignuća” u karijeri, a u isto vrijeme ne znaju nabrojati nekoliko ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, što potvrđuju brojne televizijske ankete po arapskim zemljama. Pogledat ćemo samo dio odgovora sa stranice uvaženog šejha Muhammeda ibn Saliha El-Munedždžida kad im je upućeno pitanje o propisu prodaje i kupovine sportske odjeće na kojoj se nalaze slike i imena igrača, te obilježja njihovih klubova. Kaže se u odgovoru:

„Prvo: Nijednom razumnom čovjeku nije nepoznato stanje do kojeg su došli ljudi u ovome našem vremenu, uključujući sa njima i muslimane, od ovisnosti o nogometu, vezanosti za fudbalske igrače, te veličanje njihovih klubova. Raširenost fotografija igrača na svakom mjestu, nazivanje njihovim imenima, oblačenje odjeće na kojoj su njihovi brojevi, kao i oponašanje istih u njihovim pokretima, načinu igre i ponošanju, sve je ovo, i mnogo toga ostalog, od znakova ovisnosti, vezanosti i veličanja toga sporta i njegovih igrača.

Šejh Zijab El-Gamidi, Allah ga sačuvao, opširno govoreći o propisu ove igre u svojoj knjizi „Hakikatu kureti-l-kadem“ (Stvarna slika nogometa) spomenuo je čedrdeset i jednu zabranjenu stvar od zabranjenih stvari ove igre sa svim pojedinostima uz detaljno istraživanje, pa neka pogleda ovu knjigu ko kod želi da se upozna sa stvarnošću ove igre i njenih zlih aspekata.

Drugo: Ono što je došlo u pitanju dio je činjenice koju smo spomenuli u prvome dijelu, što jasno ukazuje na vezanost muslimana – slijedeći tako barbarsku rulju nemuslimana – za tu igru, kao što ukazuje na slavljenje tih igrača i njihovih klubova, ne obazirući se na to što su oni grešnici koji pokazuju svoja stidna mjesta ljudima i sve ono što se objavljuje o njihovim životinja od grešničnog stanja i nemorala, i ne samo to već ih i ne zanima što su nevjernici!

Treće: Nije dozvoljeno muslimanu da obuče majice na kojima postoji neka vrsta slavljenja tih nejvernika, ili njihovih klubova, tako da neće na njih stavljati ime igrača, niti ime njegovog kluba niti njegov broj, kao što ne dolikuje da na svoju majicu stavi sliku tih igrača ili jednog od njih.

Upitana je Stalna komisija: Kakav je propis oblačenja sportske odjeće koja nosi oznake specifične za navjernike, poput sportskih dresova na kojima su sportski slogani Italije, Njemačke, ili Amerike, ili dresova na kojima pišu imena nekih od igrača nevjernika? Pa su odgovorili:

– Ako ta obilježja simboliziraju religije nevjernika, kao što je krst i slično, onda u ovoj sitvaciji nije dozvoljen uvoz ove odjeće, niti njena kupovina, niti oblačenje.

– Ako ova obilježja simboliziraju slavljenje nekog od nevjernika, stavljajući sliku istog, ili pisanjem njegovog imena i slično, onda su također haram kao što je prethodno spomenuto.

– Ako ovi simboli ne simboliziraju neki ibadet, ili veličanje neke osobe, već se npr. radi o dopuštenim trgovačkim znakovima, takozvanim „markama“, onda u tome nema smetnje.

Šejh Abdulaziz ibn Baz, šejh Abdullah ibn Gudejan, šejh Salih El-Fevzan, šejh Abdulaziz Alu-š-Šejh, Šejh Bekr Ebu Zejd. „Fetve stalne komisije“ (24/24,25).” [18]

Zaključak:

Nakon svega spomenutog u prethodnim redovima možemo zaključiti sledeće:

– Islam podstiče muslimane na jačanje tijela i bavljenje sportom, i na to jasno ukazuje Časni Kur’an, praksa Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem te koncenzus islamskih učenjaka.

– Igre loptom, uključujući i fudbal, po koncenzusu islamskih učenjaka su haram ako sprečavaju od izvršenja nekog od vadžiba, ili ako dovode čovjeka da učini neki haram, ili ako sadrže isplaćivanje uloga ili naknade.

– Dozvoljeno je igrati fudbal po ispravnom mišljenu ako u tome nema jedne od tri spomenute zabranjene stvari, a ukoliko osoba ima ispravan nijet, te igra radi jačanja svoga tijela za džihad onda igranje biva pohvalnim, mustehabb.

– Utakmice koje je dozvoljeno igrati, dozvoljeno je i gledati iako je prioritetnije da se to ostavi, a ukoliko je utakmica sama po sebi haram zbog nabrojanih haram stvari u njima, onda je takvu utakmicu zabranjeno i gledati.

– Nije dozvoljeno muslimanu da veliča, slavi i izražava ljubav igračima nevjernicima, bilo da se to radi noseći njihova imena, brojeve, ili slike na dresovima ili na bilo koji drugi način, a isto se odnosi na nevjerničke klubove i njihove simbole.

Molim Allaha da nam podari korisno znanje i da nas uputi na ono sa čime je On, subhanehu, zadovoljan. Amin.

Thread: Jastucenje
abraxas

Replies: 41
Views: 3557

06-14-2016 13:02 Forum: LJUBAV

Ok kad padne noć i pukne top....dozvoljeno je ...ali tada počinju utakmice....Treba mijenjati vaktiju.....

Thread: Jastucenje
abraxas

Replies: 41
Views: 3557

06-14-2016 13:01 Forum: LJUBAV

Ako onaj koji je dužan da posti, dobrovoljno imadne sexualne odnose u toku posta Ramadana, gdje spolni organi uđu jedan u drugi, mora se učiniti pokajanje – tevba. Ovakva osoba je dužna da isposti do kraja dana, a zatim taj dan da naposti i da plati iskupljenje zbog hadisa Abu Hurejre koji kaže: Dok smo sjedili sa Allahovim Poslanikom savs, dođe jedan čovjek i reče: Propao sam ! Pa ga je Resul savs upitao. Šta je sa tobom ? Kaže: Imao sam spolne odnose a postio sam. Resul savs ga upita: Imaš li kakvog roba da oslobodiš ? Kaže: Nemam. Možeš li postiti dva mjeseca uzastopno ? upita ga Resul savs. Kaže:Ne. Imaš li čim da nahraniš 60 siromaha? Kaže: Nemam. ..(al-Bukhaari, al-Fath, 4, no. 1936 ).

Isto pravilo se primjenjuje na vanbračne odnose (zinaluk), homoseksualstvo, itd. Ovi zadnji su veliki grijesi bilo van ili u Ramadanu. Ukoliko neko ima sexualne odnose u više dana Ramadana, mora se iskupiti za svaki dan, a ne znati da je kefaret obaveza nije nikakav izgovor.(Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/321).

Ako neko želi da ima sexualne odnose sa ženom, ali prije toga prekine post hranom, grijeh mu je još veći, jer je povrijedio svetost Ramazana na dva načina, i ovo zahtjeva iskrenu tevbu. (Majmoo’ al-Fataawa, 25/262).

Molim Allaha da nam pomogne da Ga se sjećamo, da Mu zahvaljujemo i ispravno ibadet činimo, i da završimo Ramadan sa oprostom i da se sačuvamo džehennemske vatre. Neka je salavat i selam na Muhameda savs, njegovu porodicu i ashabe.


Šejh Salih Al Munedžid

Thread: je li starinski
abraxas

Replies: 2121
Views: 54065

06-14-2016 10:47 Forum: NOSTALGIJA

Slava mu !

Thread: ***Iz istorije Mostara i Hercegovine!***
abraxas

Replies: 800
Views: 90375

06-14-2016 10:06 Forum: ISTORIJA / POVIJEST

Moguće je. Zlo što su čobani navalili u grad da nadju ovce i da ih šišaju. I ne misle se vrćat anamo, u katune.

Thread: Euro 2016
abraxas

Replies: 70
Views: 1699

06-14-2016 10:04 Forum: SPORT

Ne vrijeđati Papeta....
Pape pederu.... 02.gif

Thread: fenomen muslimana koji se stide svog identiteta
abraxas

Replies: 759
Views: 26931

06-14-2016 09:22 Forum: RELIGIJA, FILOZOFIJA I PSIHOLOGIJA

Ma jašta sve sunetiti obaška crnce. Njima na odrezati malo više da se ne kurče .....

Thread: Euro 2016
abraxas

Replies: 70
Views: 1699

06-14-2016 09:10 Forum: SPORT

Danas derbi k & K .....Beč protiv Pešte

Thread: Jazzbina Abraxas
abraxas

Replies: 9419
Views: 245240

06-14-2016 09:03 Forum: SVAŠTARA

Gazda mi gasi email. Da ne šaljem pisma, da ne pišem, da ne širim negativne misli. Samo da mi wc ne zaključaju. Ipak sam ja gospodin u godinama kada prostata traži svoje.

Thread: Jazzbina Abraxas
abraxas

Replies: 9419
Views: 245240

06-14-2016 08:54 Forum: SVAŠTARA

Kupio veliku, debelu svesku od 300 listova. Kada padne Forum da imam gdje šarati. Nema dana bez redka niti petka bez metka. I tako hefta za heftom dok neko ne ugasi svjetlo.

Thread: je li starinski
abraxas

Replies: 2121
Views: 54065

06-14-2016 08:49 Forum: NOSTALGIJA

Meni je starinski biti yugofob......

Thread: Odoh da se namirishem Mostara
abraxas

Replies: 161
Views: 9057

06-14-2016 08:46 Forum: POKIDANE VEZE

33.gif 33.gif

Showing posts 1 to 20 of 5861 results Stranica (294): [1] 2 3 4 sljedeca » ... zadnja »